V Mateřském centru PUTTI jsme byli i během prázdnin aktivní

V Mateřském centru PUTTI jsme byli i během prázdnin aktivní – pilně připravujeme program na nový školní rok a pokračujeme v dalším budování a vybavování společného zázemí.
Tímto všechny, kdož mají chuť, zveme na různá výtvarná, rukodělná a řemeslná tvoření, mimo jiné pod vedením Ivanky Danešové, Helenky Havlíkové, Markéty Vysloužilové nebo Ály Vítové.

Pokračujeme s Hlídáním dětiček s Ivankou Danešovou každé pondělí až středu od 9:00 – 12:00 v nově dovybavených prostorech, Muzicírováním s Petrem Ingrem, Meditačními setkáními s Ladou Fialovou.
Nesmíme zapomenout na tradiční jarní a podzimní bazárky pod vedením Bohunky Bouškové a Martiny Vlčkové, Martinské slavnosti, vánoční a velikonoční tvoření.

Zároveň se musíme pochlubit novým kroužkem – Řezbařeníčko. V naší dílničce, vybavené novým, kvalitním nářadím, mohou děti i dospělí pracovat se dřevem.
Další kroužky, které bychom chtěli opět v říjnu otevřít jsou: Korálkování s Terezkou, Angličtina se Soňou Chatwin, Španělština s Margaritou ze Zeměnky.

Novinkou budou i besedy s Evou Cikrytovou o zdravém stravování dětí i dospělých a možná i v Montessori hraní, či založení Podnikatelského kroužku …
Po celý rok budeme nabízet všelijak tématické Decentní friendly večírky a nově i připravované Friendly dny, s nabídkou společných aktivit, Bazárky hraček, her a knížek.

Přidejte se spolu s námi opět také k mezinárodním akcím : Restaurant Day, Den sdílení, nebo Zasaď strom pro mír …
Spolupracujme nadále na projektech : Čistá řeka Sázava, Cleen the Word, Recyklohraní.
Také stále, po celý rok sbíráme hliník, za který nakoupíme dětem do herničky hračky a výtvarné potřeby.

Myslíme, že je z čeho vybírat a brzy se společně potkáme na některé z akcí Mateřského centra PUTTI.
Byly bychom rády, kdyby jste nám napsala krátkou zprávu, o co by jste měly zájem (kroužky, semináře, malé i větší akce…). Bude to pro nás velmi důležité! veronika.vieweghova@seznam.cz

Náš tým:
Veronika Vieweghová, Markéta Vysloužilová, Eva Cikrytová, Bohunka Boušková a Ivanka Danešová

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Čistění cesty kolem silnice z Dojetřic do Sázavy

Ve středu 23.4. několik dětí a rodičů opět uklízelo škarpy, část lesa a kolem dojetřického potoka od Dojetřic po Sázavu. Za necelé tři hodiny jsme nasbírali 20 pytlů odpadu. Zase bude nějakou dobu příjezd do našeho města uklizen.
Děkujeme všem, kterým není Sázava lhostejná a ve svém volném čase něco pro ni dělají.

 

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Výroba mýdel

Alenka Vítová si pro děti připravila velmi příjemnou, voňavou dílnu. Bude vyrábět glycerínová mýdla.

Kdy: ve středu 9. 4. 2014 od 14:00 do 16:00
Kde: v Domečku, Uhlířskojanovická 17, Sázava
Sebou: pracovní oděv, nějakou nízkou krabičku, např. od tvarohu
Cena: 80Kč/materiál a lektorka

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Čistá řeka Sázava

Není Vám lhostejný stav řeky Sázavy a jejího okolí? Přidejte se k nám a pomozte uklidit její břehy. Tradiční jarní úklid, známý pod názvem Čistá řeka Sázava, se letos uskuteční od 11. do 13. dubna. Vítaná je jakákoliv pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo přiložit ruku k dílu. Stačí se přihlásit na e-mail zemanova@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081. Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je 326666339/0800.

Kdyby jste chtěli pomoci jinak než finančně (upéct bábovku, koupit okurky apod.), volejte prosím sázavskou koordinátorku, Ivanku Danešovou – tel.č. 723 293 029

čistá řeka mapa2014

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Korálkování s Terezkou

Terezka si už pro děti naplánovala další témata korálkování a v dubnu nám vychází opět dvě setkání.

Kdy: vždy ve čtvrtek 10. 4. a 24. 4. 2014 od 16:15 do 17:00
Kde: v MC PUTTI – Domečku, Uhlířskojanovická 17, Sázava
Cena: 80Kč/materiál a lektorka

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Čištění kolem Nechyby

fotografie1140Nejenom řeka Sázava potřebuje jarní očistu! Bohužel škarpy kolem silnic jsou velmi zanesené vyhozeným odpadem a často i po pár měsících se z nich stávají nepovolené skládky. Abychom tomu předešli, pravidelně děti a rodiče z MC PUTTI čistí okolí silnic kolem Sázavy.

Kdo by si chtěl vzít na starosti i jiný úsek Sázavy a s pár rodinami vyčistit kus našeho města, prosím, volejte, ptejte se, jsme Vám dispozici s informacemi, pytlemi i pomocí!

Kdy: 8. 4.2014 od 16 hodin
Kde: setkáme se v zatáčce pod Nechybou (malé, odstavné parkoviště)
Sebou: Vezměte si rukavice, staré oblečení, vhodnou obuv, případně pláštěnku a přidejte se k nám!

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Velikonoční výstava

I v letošním roce do naší knihovny vklouzne kouzlo velikonoc.
A i když byla zima velmi mírná, přesto asi všem chyběly veselé barvy.
Oslavme tedy svátky jara pestrou výstavou v knihovně.
Prosím, pište, zda máte zájem dát do knihovny Vaše velikonoční výtvory a případně i s cenovkou.

Kdy: od 7. 4. 2014 do 18. 4.2014
Kde: v Knihovně v Sázavě

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Stručné upozorněni na dezinformaci, aneb jedna paní povídala…

Možná se k Vám také donesla překvapivá informace, že mateřské centrum PUTTI je zodpovědné za kácení čtyř kaštanů v ulici Uhlířskojanovická, kde budujeme provozovnu ( neoficiálně Domeček). A důvodem je prý potřeba parkoviště pro MC namísto letitých kaštanů.

Chtěli bychom tímto prohlášením, tuto dezinformaci kategoricky dementovat! Mateřské centrum samozřejmě neiniciovalo ani kácení těchto, ani žádných ostatních stromů a keřů. Tyto stromy a keře měly jen tu osudovou smůlu, že se ocitly na seznamu stromů, určených k vykácení na základě schváleného projektu “Revitalizace zeleně ve městě Sázava”.
Pravda je taková, že v minulých týdnech naopak vznikla petice proti kácení výše zmíněných stromů a mnoho lidí, kterým není dění v Sázavě lhostejné, ji (stejně jako já a mnozí moji přátelé i z mateřského centra) podepsalo.
Tyto kaštany sice nebyly pěkné, správně seřezávané a asi trpěly klíněnkou, přesto pro mnoho starousedlíků i dětí z MC měly velký význam. Vždyť někteří byli osobně při jejich sázení!
Možná, kdyby se občané Sázavy včas dozvěděli o kácení, úpravě a revitalizaci zeleně, nemusely by petice vznikat!
Jenže včasné informování neznamená, označení stromů ke kácení oranžovou barvou jen tři týdny před začátkem realizace, vložení seznamů stromů a keřů ke kácení a výsadbě na webové stránky města jen jeden den před zahájením celé akce a informování občanů Sázavy v Sázavských listech pouze dvakrát, a to v červnu 2010 a únoru 2014.

A Nevím, kdo pod častí věty “Projekt zahrnuje údržbu a výsadby stromů, keřů a travnatých ploch v alejích podél řeky, aleji ke hřbitovu, v parku Dr. Bíska, ulicích Uhlířskojanovická, Pražská, Klášterní, Na Křemelce, Poznaňská, v zahradě bývalého MÚ, v zahradě U sv. Martina, Bělokozlích, Čeřenicích a Dojetřicích. ” , pochopí, že jde i o kácení a půjde se zeptat na MÚ, co se to vlastně bude v jeho ulici dít!

Za mě osobně bych poprosila, abychom byli napříště lépe zpravováni o takto důležitých projektech a hlavně byli zapojováni do diskuze.

Děkujeme

Za Mateřské centrum PUTTI
Veronika Vieweghová

Categories: Ostatní | Napsat komentář

O stromech, důvodech k podepsání petice a úřednících

Povolení ke kácení může být podle zákona o ochraně přírody vydáno jen ze závažných důvodů. Vždy je nutné zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Význam dřevin je nutné posoudit pro danou lokalitu i širší rámec krajiny, ne se omezit na pouhé finanční ocenění dřevin. Schopnost stromu zlepšovat klima a mikroklima, poskytovat útočiště dalším organismům a esteticky zhodnocovat okolí je, zvláště ve městech, obrovská – a i poškozený, či dožívající strom může být esteticky hodnotným a cenným biotopem ! Pokud ke kácení opravdu dojít nezbytně musí, náhradní výsadba by měla být úměrná vzniklé újmě. To není možné zajistit ukládáním výsadby kus za kus, protože ekologická funkce mladého stromu je nesrovnatelně nižší, než stromu vzrostlého (v řádech stovek ku jednomu) !

Zásahy do zeleně jsou obecně vnímány veřejností mimořádně citlivě. Proto je jistě namístě maximální otevřenost úřadů a co nejširší zapojení občanů do rozhodovacích procesů – a to i nad rámec zákona.

Desatero dobré práce úředníka, mimo jiné, hovoří o nutnosti kvalitně informovat o plánovaných akcích a umožnit tak občanům uplatnit jakékoli připomínky. Číst zbytek článku »

Categories: Ostatní | Napsat komentář

Bazárek hraček 29.3.2014

hračkyDěti, vezměte si své hračky, které chcete prodat, nalepte na ně cenovku a přineste je na bazárek. Určitě potěšíte jiné děti a Vy samy můžete objevit a zakoupit nové.

Těšíme se na Vás a vezměte si s sebou prosím přezůvky.

Kdy: v neděli 29. 3. 2014 od 10:00 do 12:00
Kde: v Domečku, Uhlířskojanovická 17, Sázava

Categories: Ostatní | Napsat komentář