browser icon
Používáte starou verzi prohlížeče your web browser. Prosím aktualizujte!
Používá zastaralý prohlížeč, Váš počítač může být ohrožen a stránky se nemusejí zobrazit správně. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na novější verzi

Institut vzdělávání a rozvoje osobnosti

Posted by on 5.1.2012

škola logoJak už možná někteří víte, několik rodičů v Sázavě vyučuje děti doma. Stále více z vás se ptá na způsob výuky, metody, výsledky apod. Někteří jdou ještě dále a chtěli by také své děti učit doma, jinak – “altenativně”, ale z různých důvodů nemohou. Proto se ing.Lada Fialová rozhodla pro INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE OSOBNOSTI – školu, která podporuje komplexní rozvoj dětí -duševní, mentální a fyzický. Více informací v odkazu, nebo můžete otázky položit přímo ing.Ladě Fialové ve středu 18.1.2012 nebo 25.1. 2012 od 14.30 do 16hod v Mateřském centru PUTTI

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE OSOBNOSTI

Základním cílem školy je komplexní rozvoj dětí, který obsahuje tři úrovně: duševní, mentální a fyzickou. 

1. Duševní úroveň zahrnuje morální hodnoty člověka, poznávání sebe, svých schopností a vlastností. Škola je založena na společném sdílení různých pocitů, okamžiků a situací. Poznáváme sebe, jak reagujeme, jak se chováme, rozpoznáváme také vlastnosti a schopnosti kamarádů, vnímáme okolí, svět, ve kterém žijeme. Uvědomujeme si jednotu, v níž se nacházíme, chápeme, jak je důležité si pomáhat. Směřujeme k poznání toho, v jakém oboru činnosti se cítíme dobře, co nám přináší naplnění a jak můžeme realizovat svůj talent a schopnosti a tím vytvářet hezčí svět.

2. Rozvíjíme představivost a mentální schopnosti dítěte pomocí metod a pomůcek montessori a matematického programu nakladatelství Fraus, které abstraktní pojmy a operace propojují s realitou. Pracujeme s textem mimo jiné podle metod kritického myšlení a využíváme didaktické počítačové hry. Učíme se podle metod projektového vyučování, které vybízí k propojování předmětů a nalézaní souvislostí, ale také doprovází informace zážitkem, citem, který umocňuje zapamatování.

3. Staráme se o fyzické tělo, aby bylo zdravé a silné. Každý den cvičíme nebo chodíme do přírody, kde do sebe nabíráme více života a učíme se z ní. Pozorujeme broučky, rostliny i zvířátka, jaké mají vlastnosti, vzhled, jak jsou přizpůsobeny prostředí. Zkoušíme se vžít do nějakého zvířátka,třeba předvést měkké a pružné pohyby kočky. Opět rozvíjíme představivost a uvědomění si svého těla – pohybů, které vykonává a co se v něm děje.

4. Všechny tři úrovně se budou prolínat ve společném tvoření, zpívání a malování.

Co naše malá škola dává :

– individuální přístup k dítěti (V malém počtu žáků (10-15) je možné se věnovat každému zvlášť, uvidět a řešit věci, které ho trápí.)

– rodinnou atmosféru a pocit bezpečí

– podporu pro prezentování vlastního názoru

podporu, aby děti kladly otázky (Otázka je mnohdy cenější než naučená odpověď – rozvíjí myšlení a je třeba hledat nové odpovědi na staré i nové otázky, každá nová odpověď přináší vývoj.)

– celostní pohled na dítě ( Dítě vnímáme a hodnotíme nejen podle naučených informací, ale i podle osobního rozvoje v sociálních dovednostech a jak na sobě celkově pracuje.)

– častý kontakt s přírodou (více v textu na druhé straně)

– komplexní rozvoj osobnosti (více v textu na druhé straně)

– slovní hodnocení (Nemáme známky. Učíme se kvůli vzdělání a ne kvůli známkám, jak řekla jedna studentka.)

– výuku anglického jazyka od první třídy

– využívání starých i nových vzdělávacích metod a didaktických pomůcek (více v textu na druhé straně)

Výuka bude probíhat v domečku u kláštera. Školné je 3 500 Kč / měsíčně.

Pokud se chcete o naší škole dozvědět více, přijďte na setkání do mateřského centra Putti 18.1.2012 nebo 25.1. 2012 od 14.30 do 16hod. Pro ohlášení příchodu na setkání nebo pro další informace volejte paní Ladu Fialovou 603 564 231.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*