browser icon
Používáte starou verzi prohlížeče your web browser. Prosím aktualizujte!
Používá zastaralý prohlížeč, Váš počítač může být ohrožen a stránky se nemusejí zobrazit správně. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na novější verzi

Místní akční skupina Posázaví rozdělí z Leadru dalších 18 milionů Kč

Posted by on 27.11.2012

Místní akční skupina Posázaví vyhlásila 10. výzvu k předkládání žádostí o dotace ze Strategického plánu Leader (SPL). Mezi žadatele v ní rozdělí 18,134 milionu korun. Žádosti se budou přijímat od 14. do 20. prosince 12 hodin na adrese Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov (budova piaristické koleje, 1. patro).

Příjmu žádostí bude předcházet školení pro žadatele, které se uskuteční 3. prosince 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s. „Je to nutné k tomu, aby se žadatelé seznámili s tím, co je nového, upřesňujícího, aby věděli, jak bez velkých zbytečných nesrovnalostí a chyb napsat žádost a aby měli všechny přílohy v pořádku,“ řekla manažerka SPL Marie Škvorová. Zájemci ale podle ní nemusí čekat až na seminář. Doporučuje, aby možnosti realizace svých nápadů konzultovali co nejdříve, a to po telefonické domluvě na čísle 723 462 606. 

Veřejné obhajoby projektů se uskuteční 19. a 20. února 2013. Žadatelé při nich dostanou příležitost představit své záměry členům výběrové komise a veřejnosti. O tom, kdo nakonec dotaci získá, rozhodne programový výbor a plénum MAS Posázaví 26. února 2013. Registrace úspěšných projektů na Státním zemědělským intervenčním fondu se předpokládá 6. března 2013.

Projekty budou přijímány pro pět Fichí. Fiche „Aby se vám tu líbilo“ zahrnuje mimo jiné výstavbu a rekonstrukci ubytování. Ve Fichi „Poznejte to u nás“ mohou žadatelé získat peníze třeba na turistické trasy a rozhledny. Fiche „Aby se nám tu líbilo“ zahrnuje například opravy veřejných budov a blízké veřejné prostranství, Fiche „Ctíme svou minulost“ řeší soupis kulturního dědictví, obnovu historických objektů nebo budování muzeí. Prostřednictvím Fiche „Myslíme na budoucnost“ mohou žadatelé získat peníze na výstavbu volnočasových areálů, odpočinkových zón a multifunkčních hřišť. Žádat o dotaci ve všech pěti Fichích mohou obce, občanská sdružení, svazky obcí či příspěvkové organizace. Do Fichí „Aby se vám tu líbilo“, „Poznejte to u nás“ a „Ctíme svou minulost“ mohou žádost předložit také podnikatelé. Podrobné informace jsou zveřejněny na leader.posazavi.com.

Strategický plán Leader pomáhá měnit tvář měst a obcí v Posázaví. S jeho pomocí mimo jiné vznikají nová sportovní hřiště, opravují se kapličky a hasičské zbrojnice, budují vesnická muzea, staví naučné stezky. MAS Posázaví, která v regionu projekt administruje, v letech 2008–2012 rozdělila mezi projekty 69,6 milionu korun.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázavíwww.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Přílohy:
Výzva 10_MAS zkrácená.pdf
10. výzva – časový harmonogram – Finale.pdf
Výzva 10_MAS plná korektura.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*