browser icon
Používáte starou verzi prohlížeče your web browser. Prosím aktualizujte!
Používá zastaralý prohlížeč, Váš počítač může být ohrožen a stránky se nemusejí zobrazit správně. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na novější verzi

Ukázkové hodiny kurzů konané v MC PUTTI

Posted by on 11.9.2012

Mateřské centrum PUTTI Vás srdečně zve na ukázkové hodiny kurzů konané v MC PUTTI – Dům služeb, 1.patro (nad Českou spořitelnou)

Hudební škola Yamaha

Hudební škola Yamaha funguje pod MC PUTTI už od jeho založení v roce 2008 se stejnou lektorkou, Radkou Škochovou.

Ukázková hodina se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2012 od:
Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců) ve 14 hodin
První krůčky k hudbě ( od 18 měsíců – 4 let) ve 14:30 hodin
Rytmické kroky (od 4 – 6 let) také od 14:30 hodin

Angličtina Helen Doron

Tento kroužek navštěvují děti už třetím rokem a lekce s lektorkou Denisou si moc chválí a samy chtějí v angličtině pokračovat.
Ukázková hodina se bude konat ve středu 19. 9. 2012 od 10:30

Šachová školička Figurka

šachová školička sice funguje od února, ale děti za tak krátkou dobu zvládly všechny figurky a brzy se dočkají prvních šachových turnajů. Kdyby jste se chtěli přijít podívat, jak vypadá hravá hodina šachů, máte možnost v úterý 18. 9. 2012 od 15:00

Dopolední herničky se prozatím neotvírají.

Informace k jednotlivým kurzům:

Robátka : kód R
je program Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

První krůčky k hudbě : kód PK
vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Šachová školička Figurka
Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů.
Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine.

Angličtina Helen Doron
Paní Helen Doron se nechala inspirovat výukou hry na housle u své malé dcery tzv. Suzukiho metodou. Tato metoda je založena na pravidelném opakovaném poslechu (doma CD) a pozitivním upevňování již nabytých znalostí. Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů. Děti dochází na pravidelné hodiny, které jsou vedeny výhradně v angličtině. 75 % tvoří obvykle již probraná látka a 25 % pak nové učivo.
Ke každému kurzu dítě dostane sadu materiálů. V tašce nalezne 4 pracovní sešity s omalovánkami, vystřihovánkami a nálepkami, 4 poslechová CD, pro menší děti pohádkovou knihu, pro větší interaktivní CD s hrami.

Informace a rezervace na ukázkové hodiny: B.Boušková :777182 142

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*